Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Strażnicy Miejscy w Legionowie biorący udział w Gaszyn challange

Idea jest prosta: wystarczy zrobić 10 pompek lub przysiadów, nagrać film, wpłacić pieniądze na rzecz chorego dziecka, nominować innych.

Cofnij

Cel jest szczytny, więc jako Straż Miejska w Legionowie chcieliśmy przyłączyć się do tej akcjj i pomóc Zosi, która ma 10 miesięcy i problemy z chodzeniem. – Adam Nadworski, komendant Straży Miejskiej w Legionowie

Straż Miejska w Legionowie dziękuje za nominację do #gaszynchallenge od Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i nominuje do dalszej pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie i Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie.

Filmik z “gaszynchallenge“ znajduje się na na facebookowym profilu: Legionowo na Sygnale