Rekrutacja do żłobka przy ulicy Dietricha – szczegóły dla rodziców
Rekrutacja do żłobka miejskiego otwarta! Dowiedz się, jak zapisać swoje dziecko.
  1. Żłobek przyjmuje maluchy od 20. tygodnia życia w głównej placówce i od 12. miesiąca życia w filii.
  2. Wymagane dokumenty to m.in. akt urodzenia dziecka oraz karta zgłoszenia.
  3. Priorytet w rekrutacji mają rodziny wielodzietne i dzieci niepełnosprawne.
  4. Zapisy trwają przez cały rok, a kolejność przyjęć zależy od daty zgłoszenia.

W naszym mieście rozpoczęła się rekrutacja do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat. Rodzice zainteresowani zapisaniem swojego dziecka powinni zgłosić się do siedziby żłobka z wymaganymi dokumentami, w tym z aktem urodzenia malucha. Ważne jest, aby dziecko było zaszczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień, chyba że istnieją przeciwwskazania medyczne.

Zapisy są przyjmowane na bieżąco, a o kolejności decyduje data złożenia pełnej dokumentacji. Żłobek stawia na transparentność procesu rekrutacyjnego, oferując równy dostęp do miejsc dla wszystkich dzieci spełniających kryteria, z szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawnych.

Warto także pamiętać, że istnieje możliwość przyjęcia do żłobka dzieci spoza naszej gminy, jeśli tylko pozostaną wolne miejsca. To otwiera drzwi dla rodziców pracujących w naszym mieście, ale mieszkających poza jego granicami.

Rekrutacja to nie tylko zapisy, ale i ciągła komunikacja z rodzicami. Przyjęcie do żłobka może być uzależnione od sytuacji zawodowej rodziców, co oznacza, że przynajmniej jeden z opiekunów powinien być zatrudniony. W przypadku, gdy rodzic nie podejmie pracy w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia dziecka, maluch może zostać skreślony z listy uczęszczających.

Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z pełnym regulaminem rekrutacji, który jest dostępny w siedzibie żłobka. Proces ten został zaprojektowany tak, by maksymalnie ułatwić rodzicom przejście przez wszystkie etapy zapisu, jednocześnie zapewniając najlepszą możliwą opiekę i rozwój dla najmłodszych mieszkańców naszej społeczności.


UM Legionowo