Bezpłatne szkolenie w Otrębusach dla organizacji pozarządowych

Pracujesz w organizacji pozarządowej lub izbie gospodarczej? Chcesz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, analizy finansowej, konsultacji publicznych lub pisania opinii i stanowisk? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu! Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie oraz, dla osób zamieszkałych poza miejscem szkolenia, również nocleg.

Cofnij

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zaprasza na bezpłatne szkolenie dla pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych i izb gospodarczych z cyklu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie, zaś dla osób zamieszkujących poza miejscem odbywania się szkolenia – również nocleg.

TERMIN SZKOLENIA: 25-27 listopada 2019 r.

MIEJSCE: Centrum Konferencyjne Mazowsze,
ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy

Zgłoś swój udział na stronie - https://iped.pl/formularz-zgloszeniowy,20.html

Pod okiem ekspertów zdobędziesz kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • konsultacji publicznych,

  • pisania opinii i stanowisk,

  • pakietu ustaw „Konstytucja Biznesu”,

  • ustawy RODO,

  • prawa gospodarczego,

  • ekonomii z elementami polityki przemysłowej,

  • prawa pracy,

  • ekonomii przedsiębiorstwa,

  • analizy finansowej.

Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. Organizatorzy: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Bezpłatne szkolenie w Otrębusach dla organizacji pozarządowych