Dwie osoby jedna na wóżku inwalidzkim

14 grudnia rozpoczyna się nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Nabór jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo spełniających kryteria Programu

Cofnij

Nabór uczestników odbywa się w ramach planowanej realizacji programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystentów nie zostaną zapewnione w przypadku niepodpisania umowy przez Gminę Miejską Legionowo i Wojewodę Mazowieckiego ws. realizacji Programu.

Szczegóły na temat programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 znajdują się na stronie rządowej.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Legionowo ul. Piłsudskiego 41 w terminie od dnia 14.12.2023 r. do 29.12.2023 r. W celu złożenia wniosku należy pobrać z biletomatu bilet z numerem dedykowanym programowi Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Na jeden numer ww. biletu złożyć można jeden wniosek. Bilet należy załączyć do wniosku. O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc Urząd Miasta Legionowo zastrzega możliwość zmniejszenia liczby godzin przypadających na uczestnika. Zgłoszenia złożone przed 14 grudnia nie będą rozpatrywane. Wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Strategii i Funduszy Zewnętrznych tel. 22 766 40 74, 22 766 40 73.

Flaga i Godło Polski

  • Regulamin naboru do programu | .odt | Rozmiar: 222,34 KB
  • Zał. 1 do Regulaminu – Karta zgłoszenia | .docx | Rozmiar: 47,13 KB
  • Zał. 2 do Regulaminu – klauzula informacyjna RODO nr 1 | .docx | Rozmiar: 14,63 KB
  • Zał. 3 do Regulaminu – klauzula informacyjna RODO nr 2 | .docx | Rozmiar: 13,78 KB