Eksperci ocenią stan mostu na Kanale Królewskim w Stanisławowie Pierwszym
Most na Kanale Królewskim w Stanisławowie Pierwszym jest obecnie poddawany szczegółowej ocenie technicznej. Eksperci z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tego obiektu. Prace są kluczowe z uwagi na zaobserwowane uszkodzenia w konstrukcji. Co dokładnie dzieje się na miejscu?

Ocena stanu technicznego mostu na Kanale Królewskim

Starostwo Powiatowe w Legionowie zleciło wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej mostu na Kanale Królewskim, który znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1815W (ul. Izabelińska) w Stanisławowie Pierwszym, gmina Nieporęt. To ostatni "stary" obiekt inżynieryjny w powiecie legionowskim, który do tej pory nie przeszedł kompleksowej przebudowy.

Prace badawcze prowadzone przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

5 lipca specjaliści z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów z Warszawy przeprowadzili badania mostu. W ramach tych działań pobrano próbki oraz dokonano szczegółowej oceny uszkodzeń konstrukcji. Celem jest precyzyjne określenie stanu technicznego obiektu, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno samej konstrukcji, jak i jej użytkowników.

Znaczenie dokumentacji technicznej dla przyszłości mostu

Dokumentacja, która powstanie w wyniku tych prac, ma dostarczyć zarządcy drogi odpowiedzi na pytania dotyczące dalszych losów mostu. Ekspertyza określi terminy oraz scenariusze działań, które należy podjąć, aby most mógł być bezpiecznie eksploatowany w przyszłości. To istotne, aby mieszkańcy oraz wszyscy użytkownicy drogi mieli pewność co do bezpieczeństwa korzystania z tego obiektu.

Prace te są niezbędne z uwagi na zaobserwowane uszkodzenia w elementach konstrukcyjnych mostu. Wszelkie działania mają na celu zapobieżenie ewentualnym zagrożeniom oraz zapewnienie długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji tej ważnej infrastruktury powiatu.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Legionowie