Konkurs z przesłaniem

Znamy już laureatów Ogólnopowiatowego Konkursu Historycznego „Legiony a niepodległość Polski w latach 1914-1918. Rola Józefa Piłsudskiego”. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas listopadowej sesji Rady Powiatu.

Konkurs, którego organizatorem jest Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Siwińskiego w Legionowie, przeprowadzany jest od 1998 roku i ma na celu zainteresowanie młodzieży historią, ukazanie związków między przeszłością Legionowa a historią Polski i całego narodu oraz kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie pamięci o Legionach. – Konkurs, jak co roku, cieszył się dużym zainteresowaniem. Co roku też poziom konkursu jest coraz wyższy. Bardzo budujące jest to, że młodzież ze szkół ponadpodstawowych chce jak najwięcej dowiedzieć się o historii naszego kraju, więcej niż tylko w szkole z podręczników, które są określone programem nauczania – mówi koordynująca konkurs Anna Gogolewska, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Dawid Zuchalski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie, drugie miejsce wywalczył Tomasz Leszczyński z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, a na trzecim uplasował się Kacper Staszak z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Laureatom osobiście gratulowali i wręczyli nagrody starosta Sylwester Sokolnicki, przewodniczący Rady Powiatu Leszek Smuniewski, wicestarosta Konrad Michalski oraz dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie Jacek Szczepański.