Gotowi na zimę

Już w sierpniu Powiat Legionowski podpisał umowy dotyczące zimowego utrzymania dróg. Wykonawcy powierzonych prac pozostają w gotowości od połowy listopada aż do kwietnia przyszłego roku. Na ten cel przeznaczono 1 166 896,00 złotych.

Długość sieci dróg powiatowych wynosi ponad 115 kilometrów, przy części
znajdują się chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki przystankowe i postojowe. Aby zapewnić właściwe utrzymanie tych miejsc w ciągu zimy, odpowiednio wcześniej Powiat wybiera wykonawców, którzy profesjonalnie podejdą do powierzonego zadania. Na potrzeby zimowego utrzymania powiatowe drogi podzielone zostały na dwa rejony. Rejon drogowy nr 1, który obejmuje drogi powiatowe przebiegające na terenie gmin Legionowo, Nieporęt oraz w części gmin Jabłonna i Wieliszew, a także rejon drogowy nr 2 – obejmujący drogi powiatowe przebiegające na terenie gminy Serock oraz w części gmin Jabłonna i Wieliszew. W zależności od zaistniałej na drogach sytuacji, jezdnie posypywane będą solą drogową lub mieszanką piaskowo-solną, a także płużone lub płużone i posypywane jednocześnie.