Prace stworzone przez uczestników warsztatów
Uczestnicy zajęć Pracowni Plastycznej M, prowadzonej przez Małgorzatę Mirkowską-Grabowską w Miejskim Ośrodku Kultury Norwida 10 eksponują swoje prace na wystawie w Galerii Sztuki Ratusz - Na Piętrze.
Cofnij
Wystawę można oglądać przez całe wakacje w godzinach pracy Urzędu. Zapraszamy