W piątek, po blisko 18 latach przepracowanych w mundurze, ze służbą pożegnał się podinsp. Paweł Strzelecki Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie. W uroczystości wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Legionowie nadkom. Krzysztof Pijanowski, kadra kierownicza jednostki, policjantki i policjanci oraz pracownicy komendy. Po przekazaniu stanowiska przez dotychczasowego Zastępcę Komendant Powiatowego, pełnienie obowiązków na tym stanowisku powierzono kom. Piotrowi Czarneckiemu.

W piątek o godzinie 13.00 w legionowskiej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego. W uroczystości wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Legionowie nadkom. Krzysztof Pijanowski, kadra kierownicza jednostki, policjantki i policjanci oraz pracownicy komendy.
Pan Komendant wręczył przechodzącemu na emeryturę pamiątkową statuetkę oraz podziękował za  pełną poświęceń i zaangażowania służbę, życząc jednocześnie wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia, spełnienia marzeń i pasji oraz realizacji ich w nowej rzeczywistości.  Głos zabrał również odchodzący na emeryturę podinsp. Paweł Strzelecki, który w swoim przemówieniu podziękował nadkom. Pijanowskiemu za zaufania, jakim został obdarzony w chwili objęcia stanowiska zastępcy komendanta w legionowskiej komendzie. Swoje podziękowani za bardzo dobrą pracę i współpracę, podinsp. Strzelecki, skierował także do wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników, z którymi miał przyjemność pracować przez te wszystkie lata służby. 
Jednocześnie, podczas uroczystej zbiórki, Komendant Powiatowy Policji w Legionowie, obowiązki na stanowisku swojego zastępcy powierzył kom. Piotrowi Czarneckiemu, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego jednostki.
W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników jeszcze raz dziękujemy odchodzącemu na emeryturę podinsp. Pawłowi Strzeleckiemu za lata służby i życzymy realizacji życiowych planów, dużo zdrowia, spełnienia marzeń oraz chwil wypełnionych spokojem, radością i uśmiechem.
Komisarzowi Piotrowi Czarneckiemu zaś serdecznie gratulujemy awansu i życzymy wytrwałości oraz satysfakcji wynikającej z realizacji nowych zadań służbowych.

podkom. Justyna Stopińska
 

 • Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego
  Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego
 • Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego
  Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego
 • Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego
  Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego
 • Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego
  Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego
 • Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego
  Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego
 • Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego
  Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Pawła Strzeleckiego
 • Powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji kom. Piotrowi Czarneckiemu
  Powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji kom. Piotrowi Czarneckiemu