Grafika ze złotymi zasadami ochrony skóry

Dobiegł końca XI Tydzień Świadomości Czerniaka organizowany w tym roku pod hasłem "Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA". Przy tej okazji warto wspomnieć, że w tegorocznej edycji profilaktyki czerniaka udział bierze nasza gmina.

Cofnij

Głównym celem tego działania jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka - czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. W Legionowie akcja prowadzona jest w szkołach w oparciu o różnego rodzaju materiały udostępnione przez inicjatora programu – Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA).

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.