Opieka wytchnieniowa w DPS „Kombatant”

30 grudnia 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził listę rekomendowanych wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego. Na liście znalazł się również wniosek złożony przez Powiat Legionowski.

Projekt dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w formie czasowej opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Realizacja projektu wpłynie na odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków, zapewni im możliwość odpoczynku i regeneracji, a w razie hospitalizacji opiekuna spowodowanej zakażeniem COVID-19 zapewniona dodatkowo zostanie dwutygodniowa, całodobowa opieka wytchnieniowa dla podopiecznego.

W ramach realizacji Programu Powiat planuje objąć opieką wytchnieniową w formie pobytu całodobowego 10 osób niepełnosprawnych w maksymalnie 14-dniowym okresie. Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, w którym zostaną osobom niepełnosprawnym zapewnione usługi bytowe, opiekuńcze i pielęgnacyjne, czyli wyodrębnione miejsce pobytu, wyżywienie, zabiegi higieniczne oraz opieka i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, a także udzielona zostanie niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych oraz zorganizowane czas wolny i kontakt z otoczeniem.

Całkowita wartość projektu, a jednocześnie przyznane dofinansowanie, to 84 tys. zł. Dotacja zostanie przekazana jeszcze w tym kwartale.

Fot. Freepik.com