Nowy sprzęt w PZSP na Targowej

Niemal 315 tys. zł przeznaczył Powiat Legionowski na zakup sprzętu komputerowego celem doposażenia pracowni informatycznej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie. Zakupiono 48 komputerów, 24 routery, 24 przełączniki oraz urządzenia niezbędne do podłączania sprzętów (kable, panele krosowe).