Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Pracownik naukowy – opis zawodu

W klasycznym rozumieniu pracownik naukowy to osoba zatrudniona przez uczelnię wyższą lub inną instytucję naukową. Tego typu pracownik zajmuje się przeprowadzaniem badań, sporządzaniem monografii, asystowanie naukowcom wyższego stopnia oraz wykładanie przedmiotów akademickich studentów. Praca na uczelni wyższej zatem może mieć dwa zasadnicze oblicza. W jednym pracownik naukowy zajmuje się wyłącznie zagadnieniami teoretycznymi lub praktycznymi badaniami w zależności od dziedziny wykształcenia czy charakteru uczelni. Badania wszak mogą polegać na docieraniu do źródeł historycznych, dokonywaniu eksperymentów w laboratoriach, pisania prac i monografii albo przeprowadzania badań w terenie.

Druga forma pracy pracownika naukowego uczelni wyższej to oczywiście prowadzenie zajęć ze studentami. Pracownik ma dość dużą autonomię w sposobie przeprowadzania zajęć, przyjmowania kryteriów oceniania i zaliczania przedmiotów, a także formy prowadzenia seminariów dyplomowych. Zobowiązany jest jednak do wypełniania programu nauczania opracowanego przez ministerstwo.

Szczegóły na temat pracy nauczyciela szerzej zostały opisane w artykule: https://www.zlecenia.pl/blog/jak-wyglada-praca-nauczyciela/

Pracownik naukowy – wymagania zawodowe

Do takiej pracy potrzebne jest oczywiście wyższe wykształcenie kierunkowe. Tyczy się to niemal każdej dziedziny nauki. By pracować na uczelni w randze pracownika naukowego, konieczne jest uzyskanie przynajmniej tytułu magistra. Następnie, brnąć poprzez szczeble hierarchiczne w uczelni pracownik rozwija się naukowo. Podejmuje studia podyplomowe, doktoranckie czy stara się o profesurę. Droga do tego wiedzie przez kolejne lata nauki akademickiej, pisanie własnych monografii i szukaniu okazji do dokonań naukowych. Główną predyspozycją do takiej pracy jest pasja, zainteresowanie materią, zdolności do analitycznego i naukowego myślenia. A w pracy ze studentami zdolności oratorskie i pewien talent dydaktyczny.

Pracownik naukowy – warunki pracy

Praca na uczelni często nie odbywa się w regularnych godzinach. Zwłaszcza gdy dużą część czasu poświęca się na wykłady, przeprowadzanie egzaminów czy seminariów. Te mogą odbywać się popołudniami lub wczesnymi wieczorami oraz w weekendy. Pracownik naukowy podlega też ocenie swojej pracy przez samych studentów. Taka ocena odbywa się raz na cztery lata i może być poważnym argumentem w rozwoju dalszej kariery naukowej.

Pracownik naukowy – zatrudnienie i zarobki

Zatrudnienie tego typu znaleźć można przede wszystkim na uczelniach wyższych, ale też w instytutach naukowych lub badawczych. Zarobki pracowników naukowych są odgórnie określane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wynoszą od 3205 zł do 6410 zł w zależności od stopnia naukowego. Oprócz tego przysługują też dodatki za staż, funkcyjny, zadaniowy i nagrody jubileuszowe.