Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Policjanci w trakcie prowadzonych kontroli, na terenie gminy Nieporęt, zakończyli jazdę dwóch kierowców. Obaj mężczyźni wsiedli za kierownice swoich aut pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień.

Prowadzone przez mundurowych kontrole drogowe przyczyniły się do wyeliminowania z ruchu kolejnych nieodpowiedzialnych kierowców. 29 i 35-latek kierowali pojazdami mimo braku uprawnień. Jak ustali mundurowi, na postawie decyzji administracyjnej, obaj mężczyźni mają cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Teraz mężczyźni odpowiedzą za przestępstwo z art. 180a kodeksu karnego. Zgodnie z jego dyspozycją każdy „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

podkom. Justyna Stopińska