Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Na zdjęciu od lewej osoba na wózku inwalidzkim, po prawej stronie osoba towarzysząca

Projekt „Współpraca-Integracja-Pomoc” to wyjątkowe zadanie realizowane przez miasto Legionowo na przestrzeni ostatnich dwóch lat (od września 2018 r. do listopada 2020 r.). Partnerem była lokalna organizacja pozarządowa działającą na rzecz osób niepełnosprawnych – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy TPD w Legionowie. Wartość projektu to prawie 450 tys. zł.

Cofnij

Projekt polegał na kompleksowym wsparciu osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych mieszkańców Legionowa oraz do opiekunów powyższej grupy. Uczestnicy brali udział w grupie wsparcia dla opiekunów faktycznych, poradnictwie specjalistycznym, poradnictwie prawnym, a także w warsztatach.

Kluczowe dla projektu było utworzenie miejsca opieki wytchnieniowej umożliwiającego świadczenie usług opiekuńczych w formie krótkookresowego pobytu dziennego z fachową obsługą. Uruchomiona została również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Realizacja całego projektu objęła przeszło 204 godzin warsztatów oraz 216 godzin poradnictwa - grupowego i indywidualnego. Z dostępnego sprzętu skorzystano prawie sto razy.

Działanie wypożyczalni, a także miejsca opieki wytchnieniowej (MOW) będzie kontynuowane również w przyszłym roku. Ze względu na charakter wypożyczalni oraz grupę osób z niej korzystającą, wznowienie jej pracy planowane jest po ustaniu okresu pandemii. Wstępnie zakładamy, że będzie to pierwszy kwartał 2021 r. - mówi zastępca prezydenta Piotr Zadrożny.

Wartość projektu „Współpraca-Integracja-Pomoc” to dokładnie 438 125,95 zł, w tym dofinansowanie 404 125,95 zł w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.