Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Grafika promująca program Fit Kids

Ruszył nabór do jesiennej edycji programu przeciwdziałania otyłości wśród dzieci z klas I-VI. Prowadzony jest do 11 września, w godzinach 17:00-20:00 w Spektrum Sportu w Legionowie przy ulicy Gabriela Narutowicza 96.

Cofnij

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z rygorami sanitarnymi, wymagane jest dokonanie zapisu telefonicznego pod numerem: 22 300 93 94 - Biuro Projektów (czynne w godzinach 10:00-15:00)


Do kogo skierowany jest program?
W legionowskiej odsłonie projektu mogą wziąć udział dzieci z terenu gminy uczęszczające do klas 1-6, których wskaźnik masy ciała jest powyżej 95 centyla. Program zakłada również wsparcie edukacyjne dla rodziców, w postaci indywidualnych konsultacji dietetycznych (dziecko + rodzic), oraz prelekcje dla rodziców dotyczące zdrowego stylu życia i profilaktyki.

Zakres projektu
Projekt realizowany będzie przez okres sześciu miesięcy. Działania zostały zaplanowane kompleksowo i zaczynają się już od samego procesu rekrutacji, który prowadzony będzie pod okiem lekarza specjalisty. Dzieciom zakwalifikowanym przysługiwać będzie pakiet zajęć ruchowych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów (grupy ok. 15 osobowe, 2 x w tygodniu po 1 godzinie). Łącznie będą to 48 spotkań. Dodatkowo przewidziano 3 konsultacje z lekarzem nadzorującym postęp programu, 5 spotkań z dietetykiem oraz edukację dla osób z otoczenia pacjenta.

Realizatorzy i beneficjenci
„Fit kids” jest realizowany w ramach projektu „Badania diagnostyczne w kierunku otyłości dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu m. Warszawy, dzielnicy Białołęka i Gminy Miejskiej Legionowo w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020” przez firmę Thames Sp. z o.o. Realizatorem w Legionowie jest Stowarzyszenie Spektrum Sportu, a Prezydent Miasta Legionowo objął go patronatem.

Dzieci biorące udział w projekcie nie mogą korzystać, w momencie aplikowania do udziału w programie, z podobnych świadczeń finansowanych realizowanych przez NFZ oraz nie mogą brać udziału osoby, które wcześniej korzystały z innych, analogicznych projektów finansowanych przez EFS np. u innego beneficjenta realizującego projekt w ramach programu pt. „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”.