Egzamin ósmoklasisty: 236 uczniów z Legionowa przystąpiło do testu
Egzamin ósmoklasisty w lokalnych szkołach to ważne wydarzenie, które pozwala uczniom sprawdzić swoją wiedzę i przygotowanie do dalszej edukacji. W tym roku w naszych szkołach podstawowych do egzaminu przystąpiło 236 uczniów, w tym 25 z Ukrainy.
  1. 236 uczniów przystąpiło do egzaminu.
  2. Egzamin z polskiego, matematyki i języka obcego.
  3. Egzamin obowiązkowy, brak minimalnego wyniku.
  4. 7 uczniów nie zgłosiło się na egzamin.

Egzamin ósmoklasisty rozpoczął się tradycyjnie od sprawdzianu z języka polskiego. To pierwszy z trzech etapów, podczas których uczniowie musieli wykazać się swoją wiedzą. Kolejnym wyzwaniem była matematyka, a na koniec przyszedł czas na język obcy nowożytny, którym w naszych szkołach najczęściej jest język angielski.

Warto zaznaczyć, że egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Oznacza to, że każdy musi do niego przystąpić, aby zakończyć edukację na poziomie szkoły podstawowej. Co ciekawe, nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, co oznacza, że nie można go nie zdać.

W tym roku do egzaminu przystąpiło 236 uczniów, w tym 25 uczniów z Ukrainy. Dodatkowo, 2 uczniów zostało zwolnionych z egzaminu, a 7 nie zgłosiło się na egzamin. Brak obecności może mieć różne przyczyny, ale najważniejsze jest, aby wszyscy uczniowie mieli równe szanse na ukończenie szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty to ważny etap w życiu każdego ucznia, który pozwala sprawdzić zdobyte umiejętności i przygotować się do dalszej edukacji. Wyniki egzaminu wpływają na rekrutację do szkół średnich, co jest kolejnym krokiem w edukacyjnej ścieżce młodych ludzi.


Źródło: UM Legionowo