Akcja
Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych – kluczowe działania w naszym powiecie

Już jutro na terenie powiatu legionowskiego rozpoczną się istotne działania pod hasłem „UWAŻAJ PRZEJAZD”. Inicjatywa skoncentrowana jest na poprawie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego w miejscach przecięcia się dróg z torami kolejowymi.

  1. Przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom kierowców i pieszych na przejazdach kolejowych.
  2. Podnoszenie świadomości o ryzykach związanych z lekceważeniem sygnałów i znaków drogowych.
  3. Zmniejszenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
  4. Przypomnienie kluczowych zasad bezpiecznego przejeżdżania przez tory.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego będą prowadzić rozmowy instruktażowe z kierowcami oraz pieszymi, kształtując odpowiednie postawy wśród uczestników ruchu drogowego. Warto przypomnieć, że każde nieprzestrzeganie zasad może skończyć się tragicznie, zwłaszcza w przypadku zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem, gdzie samochód osobowy jest zdecydowanie w gorszej pozycji.

Przypominamy, że kierujący pojazdem powinien:

  • Zachować szczególną ostrożność zbliżając się do przejazdu kolejowego.
  • Upewnić się, że nie zbliża się pojazd szynowy przed wjazdem na przejazd.
  • Prowadzić pojazd z taką prędkością, aby w razie potrzeby móc go bezpiecznie zatrzymać.
  • Nie wjeżdżać na przejazd, jeśli nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie.

Warto również pamiętać o zakazach, takich jak omijanie opuszczonych zapór czy wyprzedzanie na przejazdach. Bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność wszystkich uczestników ruchu. Dlatego jutrzejsze działania mają na celu nie tylko kontrolę, ale przede wszystkim edukację i przypomnienie o konsekwencjach niewłaściwego zachowania.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przyjęcia tych rad do serca i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, by każdy z nas mógł bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży.


Źródło: KPP w Legionowie