193. rocznica heroicznej bitwy pod Nieporętem - pamiętamy o bohaterach powstania listopadowego
W cieniu wielkich bitew powstania listopadowego, historię lokalnych potyczek otacza aureola nie mniejszej odwagi i determinacji. Jedną z nich jest konfrontacja, która miała miejsce pod Nieporętem 24 lutego 1831 roku, stając się ważnym wstępem do późniejszych, decydujących o losach Warszawy starć.
  1. 24 lutego 1831 roku, w trakcie powstania listopadowego, miała miejsce bitwa polsko-rosyjska pod Nieporętem.
  2. Starciu to przyczyniło się do odparcia ataku zaborcy na Warszawę, a polskie oddziały zwiadowcze dowodzone przez płk. Antoniego Jankowskiego rozpoznały liczebność i kierunek natarcia rosyjskiej armii.
  3. Bitwa pod Nieporętem była wstępem do słynnej bitwy pod Olszynką Grochowską.
  4. Polski oddział dysponował kilkunastoma szwadronami strzelców konnych, batalionem piechoty liniowej oraz dwoma działami.
  5. Starciu zakończyło się odparciem ataku carskiej kawalerii przez grenadierów 6. Pułku Piechoty Liniowej, po czym polski oddział wycofał się do Białołęki.
  6. Płk. Antoni Jankowski, po bitwie, otrzymał awans na generała, jednak w czerwcu 1831 roku, walcząc na terenie województwa lubelskiego, został oskarżony i osadzony w areszcie. Zmarł w wyniku samosądu dokonanego przez wzburzony tłum.

W sercu zimy 1831 roku, nasze ziemie były świadkiem heroicznych czynów, które przesądziły o dalszych losach narodu w buncie przeciw zaborcy. Bitwa pod Nieporętem, choć może nie tak znana jak inne starcia, odgrywa fundamentalną rolę w obronie naszej stolicy przed rosyjską nawałą. To tam, na obrzeżach Nieporętu, polscy żołnierze pod dowództwem płk. Antoniego Jankowskiego stawili czoła przeważającym siłom carskim.

Wydarzenie to, będące preludium do większej i krwawej bitwy pod Olszynką Grochowską, pokazało nie tylko strategiczną wizję polskiego dowództwa w obliczu nadciągającej rosyjskiej armii, ale również odwagę i determinację żołnierzy, którzy mimo przewagi wroga, potrafili odnieść sukces. Grenadierzy 6. Pułku Piechoty Liniowej, wykazując się doskonałym wyszkoleniem i męstwem, odparli atak carskich kawalerzystów, dając dowód niezłomności polskiego ducha.

Należy również przypomnieć o tragicznym losie płk. Antoniego Jankowskiego, który po bitwie został awansowany na generała. Jego życiorys, pełen służby w armii Napoleona oraz udziału w licznych kampaniach, zakończył się w dramatycznych okolicznościach. Osadzony w areszcie pod zarzutem błędów w dowodzeniu, zmarł w wyniku samosądu, stając się jedną z wielu tragicznych postaci tej burzliwej epoki naszej historii.

Przypominając te wydarzenia, oddajemy hołd bohaterom, którzy swoją postawą i ofiarnością przyczynili się do obrony naszej ojczyzny. Bitwa pod Nieporętem, choć może nie zajmuje wielu stron w podręcznikach historii, pozostaje ważnym symbolem walki Polaków o niepodległość.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Legionowie