Informacja dotycząca wyników naboru do Programu „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”
Legionowo w trosce o opiekunów osób z niepełnosprawnościami – nowe rozwiązania w 2024 roku!
  • Wyniki naboru w Legionowie na program wsparcia opiekunów.
  • Zmiany godzin opieki w związku z ograniczeniami budżetowymi.
  • Dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb opiekunów i podopiecznych.
  • Oficjalne rozpoczęcie programu po finalizacji formalności.

Władze Legionowa podjęły ważne kroki, aby wesprzeć opiekunów osób z niepełnosprawnościami, oferując im odetchnienie od codziennych obowiązków. Ogłoszono wyniki naboru do programu "Opieka wytchnieniowa", który ma ruszyć w przyszłym roku.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na pomoc w opiece nad osobami z niepełnosprawnością, miasto postanowiło dostosować program do osobistych sytuacji zainteresowanych. Bramą do wsparcia jest ocena wielu czynników, takich jak rodzaj i poziom niepełnosprawności, codzienne potrzeby i punktacja w skali FIM, która odzwierciedla stopień samodzielności osoby niepełnosprawnej.

Niestety, z powodu ograniczeń budżetowych i mniejszej kwoty środków z Funduszu Solidarnościowego, konieczne było wprowadzenie ograniczeń w liczbie godzin opieki na osobę. Jest to z pewnością wyzwanie dla samorządu, który musi balansować między potrzebami mieszkańców a możliwościami finansowymi.

Osoby, które zdecydowały się na udział w programie, otrzymają szczegółowe informacje o przyznanych im świadczeniach drogą pisemną. Pełne uruchomienie programu odbędzie się, gdy tylko ostatnie umowy z opiekunami zostaną podpisane, co zaplanowano nie wcześniej niż na połowę lutego 2024 roku.

Legionowo pokazuje, że pomimo finansowych wyzwań, solidarność i wsparcie dla najbardziej potrzebujących to wartości, które stoją na czele lokalnych inicjatyw. Program "Opieka wytchnieniowa" stanowi istotne wsparcie dla opiekunów, którzy na co dzień z ogromnym poświęceniem zajmują się osobami z niepełnosprawnościami, zapewniając im godne życie.


Wg inf z: UM Legionowo