Czym się różni rozwód od separacji?

W sytuacji gdy małżeństwo przechodzi głęboki kryzys, często jedynym wyjściem jest zdecydowanie się na formalne rozstanie. Wiele osób zastanawia się, czy korzystniejszą formą dla nich będzie orzeczenie rozwodu, czy separacji.

To dylemat, z którym mierzy się rocznie wiele tysięcy polskich małżonków. Czasami z niektórych względów, najczęściej religijnych nie chcą rozwodu, licząc, że ich małżeństwo ma jeszcze szansę przetrwać. Jakie zatem są różnice między rozwodem a separacją?

Rozwód — definitywne zakończenie małżeństwa

Kiedy małżeństwa nie da się uratować, najczęściej małżonkowie występują z żądaniem orzeczenia rozwodu.  Aby związek małżeński mógł zostać rozwiązany, muszą zostać spełnione przesłanki do jego orzeczenia. Zgodnie z przepisami rozwód może zostać orzeczony jeśli między małżonkami wystąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Co ważne, obie te przesłanki muszą zostać spełnione, aby takie orzeczenie mogło zapaść. O zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego mówimy wówczas, gdy małżonków nie łączą więzi gospodarcze, fizyczne i duchowe. W praktyce oznacza to, że zwykle nie mieszkają razem, nie dzielą łoża ani nie prowadzą wspólnego gospodarstwa.

Trwały z kolei rozkład oznacza, że stan ten trwa na tyle długo, że nic nie wskazuje na to, aby małżonkowie mogli powrócić do wcześniejszych relacji, uratować małżeństwo i powrócić do wspólnego pożycia.  Sąd w wyroku określa wysokość alimentów, zakres władzy rodzicielskiej oraz kontakty z dziećmi jak również orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego. 

Separacja prawna małżonków

Separacja jest drugą obok rozwodu formą prawną prawa rodzinnego. W praktyce funkcjonują dwa rodzaje separacji: faktyczna i prawna. Pierwsza z nich to sytuacja, gdy małżonkowie nie żyją razem, jednak żadne z nich nie wystąpiło o formalne orzeczenie tego stanu.

W przypadku separacji prawnej stan ten został formalnie usystematyzowany w orzeczeniu o separacji. Separacja w wielu kwestiach jest podobna do rozwodu, gdyż orzekana jest gdy wymagają tego względy słuszności, a aby sąd mógł ją orzec, muszą również wystąpić konkretne, prawem przewidziane przesłanki. Podstawą uzasadniającą orzeczenie sądowej separacji jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego stron.

W tym przypadku, aby możliwe było orzeczenie separacji, wystarczy, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład, czyli zerwanie i wygaśnięcie więzi łączących małżonków. Separacja jednak nie rozwiązuje małżeństwa, a jedynie porządkuje stan faktyczny między małżonkami.

Rozwód a separacja — podobieństwa i różnice

Obie formy prawne wykazują wiele podobieństw. Zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji ustaje między małżonkami wspólność majątkowa, sąd orzeka o alimentach, władzy rodzicielskiej jak i kontaktach z małoletnimi dziećmi. Zasadnicza różnica między rozwodem i separacją sprowadza się do skutków prawnych obu instytucji prawa.

Rozwód rozwiązuje małżeństwo, separacja nie. Po rozwodzie małżonkowie mogą powrócić do poprzedniego nazwiska oraz zawrzeć kolejny związek małżeński. W przypadku separacji nie jest to możliwe, gdyż z prawnego punktu widzenia małżeństwo nadal trwa, a małżonkowie pozostający w separacji są zobowiązani względem siebie do wzajemnej pomocy i wsparcia.

Stając przed dylematem czy zażądać rozwodu, czy separacji warto skorzystać z pomocy radcy prawnego od rozwodów, który nie tylko wyjaśni wszelkie kwestie związane z rozwodem i separacją, ale także pomoże nam przejść przez proces szybko i bez zbędnych komplikacji.