Wymiana okien - dofinansowanie. Wszystko co warto wiedzieć

Program "Czyste Powietrze" uruchomiony został we wrześniu 2018 roku i ma trwać do 2029 roku. Rząd we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć na jego realizację ponad 100 mld złotych i z tych środków dofinansowywać działania termomodernizacyjne mieszkańców m.in. domów jednorodzinnych. Czym dokładnie jest program "Czyste Powietrze", na jakie cele został stworzony i jak z niego skorzystać?

Dofinansowanie do wymiany okien z programu "Czyste Powietrze" - cel i założenia programu

Nadrzędnym celem programu "Czyste Powietrze" jest poprawa jakości powietrza realizowana poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też w ramach programu zakłada się kompleksową termomodernizację - wymianę źródeł ciepła, wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

Dofinansowanie do wymiany okien i źródeł ciepła ma za zadanie zachęcić osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, do wymiany przestarzałych kotłów grzewczych na paliwo stałe, które są jednymi z największych źródeł emisji zanieczyszczeń oraz oczywiście do wymiany okien na nowe, szczelne i energooszczędne. Okna tego typu znajdziesz na https://rosior.pl/.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzupełnia program "Czyste Powietrze" o program "Ciepłe mieszkanie". W ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" również można uzyskać dofinansowanie do wymiany okien i jest ono przeznaczone dla osób fizycznych - właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, na przykład blokach lub kamienicach.

Program "Czyste Powietrze" - korzyści

Dołączenie do programu "Czyste Powietrze" ma szereg korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla samych właścicieli mieszkań i domów:

 • dofinansowanie do wymiany okien i drzwi zewnętrznych - nowe, szczelne okna i drzwi to mniejsze straty ciepła w budynku, większy komfort termiczny i oszczędność. Ale koszt wymiany okien i drzwi to wydatek kilkunastu tysięcy złotych, które w ramach programu "Czyste Powietrze" zostają częściowo sfinansowane;
 • dofinansowanie do modernizacji instalacji ogrzewania i wymiany źródła ciepła - efektywniejsze, bardziej nowoczesne źródło ciepła w domu to oszczędność finansowa i pewność, że nie szkodzimy środowisku naturalnemu;
 • dofinansowanie docieplenia przegród budynku takich jak ściany zewnętrzne (ocieplenie budynku), stropy, podłogi, dach i poddasze.

Jeśli więc planujesz kompleksową termomodernizację swojego domu, skorzystaj z programu "Czyste Powietrze" i uzyskaj dofinansowanie wymiany okien i drzwi zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła i modernizacji instalacji ogrzewania.

Kto może się starać o dofinansowanie do wymiany okien?

Dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu "Czyste Powietrze" może uzyskać zarówno właściciel domu, jak i każdy, kto jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego (konieczne jest, aby lokal taki posiadał odrębną księgę wieczystą). Masz nie jeden, a dwa, trzy lub więcej domów? Na każdy z nich możesz uzyskać dofinansowanie do wymiany okien oraz źródła ciepła.

Warto wiedzieć, że aby skorzystać z programu "Czyste Powietrze", nie musisz być w domu ani zameldowany, ani nawet w nim mieszkać. Jednak jednym z podstawowych warunków jest, że dom nie może być w trakcie budowy - program obejmuje wyłącznie budynki już ukończone.

dziecko podlewa rośliny doniczkowe stojące na parapecie

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie do wymiany okien w programie "Czyste Powietrze" obejmuje trzy poziomy:

 • podstawowy poziom dofinansowania wynoszący do 66 tysięcy złotych,
 • podwyższony poziom dofinansowania - do 99 tysięcy złotych,
 • najwyższy poziom dofinansowania - do 135 tys. zł.

Progi dochodowe w 2023 roku

Od roku 2023 w programie "Czyste Powietrze" obowiązują wyższe progi dochodowe, dzięki czemu może z niego skorzystać znacznie więcej  osób niż dotychczas. Progi te prezentują się następująco:

 • na podstawowym poziomie dofinansowania próg dochodowy wynosi 135 tys. zł rocznie;
 • na podwyższonym poziomie dofinansowania dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wynosi 2651 zł miesięcznie, a w gospodarstwie wieloosobowym - 1894 zł;
 • na najwyższym poziomie dofinansowania próg dla gospodarstw jednoosobowych wynosi 1526 zł miesięcznie, a dla wieloosobowych - 1090 zł.

Program "Czyste Powietrze" został więc tak zaprojektowany, aby możliwość najwyższego finansowania otrzymały osoby znajdujące się w najgorszej sytuacji finansowej. W poszczególnych przypadkach wsparcie finansowe może wynosić nawet 100% kosztów inwestycji. Beneficjentem programu może być więc każda osoba fizyczna, niezależnie od wielkości dochodów.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie na wymianę okien w programie "Czyste Powietrze"?

Należy przede wszystkim wypełnić i złożyć wniosek oraz spełnić warunki wymienione powyżej. Warto natomiast wiedzieć, że okna i drzwi zewnętrzne kupowane z dofinansowaniem z programu "Czyste Powietrze" muszą spełniać pewne wymagania techniczne. Najważniejszym z nich jest współczynnik przenikania ciepła, który powinien wynosić:

 • dla okien i drzwi balkonowych - maksymalnie 0,9 W/(m2K),
 • dla okien połaciowych - 1,1 W/(m2K),
 • dla drzwi zewnętrznych - 1,3 W/(m2K),
 • dla drzwi i bram garażowych w garażach ogrzewanych - 1,3 W/(m2K).

Jak wypełnić wniosek i gdzie go złożyć?

Aby dostać dofinansowanie do wymiany okien, drzwi zewnętrznych, drzwi balkonowych i na realizację innych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wniosek należy pobrać ze strony gov.pl poprzez Profil Zaufany, wypełnić wniosek online i dołączyć wymagane załączniki, a następnie podpisać elektronicznie i złożyć.

Wniosek można także pobrać z Portalu Beneficjenta, wówczas po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć go w oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i czekać na rozpatrzenie wniosku, które trwa zwykle nie dłużej niż 14 dni.

Dzięki programowi "Czyste Powietrze" można uzyskać znaczące dofinansowanie na termomodernizację domu. Wymiana okien i drzwi, prace ociepleniowe w przegrodach zewnętrznych, wymiana źródła ciepła - pochłaniają ogromne środki finansowe, które teraz mogą w dużej części pozostać w kieszeni beneficjenta.