Napis - 2 kwietnia 2023 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Na pustyni jest się trochę samotnym.
Równie samotnym jest się wśród ludzi’’.

Cofnij

Cytat z „Małego Księcia” zdaje się trafnie opisywać świat oraz problemy osób ze spectrum autyzmu. Żeby nastąpiła zmiana postrzegania autyzmu, najpierw musi nastąpić zmiana w nas. Dlatego właśnie 2 kwietnia, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie warto uświadomić sobie, że jakość życia osób z autyzmem zależy przede wszystkim od tego, jak dużo wiemy na temat autyzmu i w jakim stopniu potrafimy tę wiedzę wykorzystać.

Rodzicom dzieci, którym została postawiona diagnoza autyzmu, bardzo często jest zadawane pytanie czy to choroba? Otóż nie, autyzm to nie choroba. Oficjalna medycyna, w tym klasyfikacja ICD, traktuje autyzm i inne zaburzenia ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) jako stan, a nie chorobę.

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. Jego przyczyny nie są jeszcze dostatecznie znane. Uznaje się, że objawy autyzmu są spowodowane nieprawidłowym rozwojem funkcjonowania mózgu we wczesnym dzieciństwie. Mogą mieć na to wpływ m.in. czynniki genetyczne, infekcyjne, nieprawidłowości w przemianach metabolicznych, zaburzenia okresu ciąży i porodu.

Mówienie o autyzmie i w ogóle o ASD jako o chorobie, wynika z dość powszechnej tendencji do uproszczeń bardzo skomplikowanego tematu oraz z pewnej potoczności określenia „choroba”. Nie ma jednego badania, które mogłoby wykazać autyzm, dlatego diagnoza stawiana jest na podstawie obserwacji dziecka oraz wywiadu z rodzicami przez interdyscyplinarny zespół specjalistów tzn. grupę specjalistów z różnych dziedzin, zwykle może to być psychiatra, pedagog, psycholog, logopeda, pediatra. Diagnostykę spektrum autyzmu u dzieci prowadzą poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub prywatne ośrodki diagnostyczno-terapeutyczne wyspecjalizowane w zakresie spektrum autyzmu.

Jeżeli zauważyli Państwo niestandardowe zachowania u dziecka takie jak:

 • brak zaangażowania w interaktywne zabawy,
 • niepodążanie wzrokiem za gestem wskazującym wykonywanym przez inne osoby
 • nieokazywanie emocji na twarzy,
 • niewypowiadanie ani słowa do 16. miesiąca życia,
 • nieużywanie fraz kilkuwyrazowych do 2. roku życia,
 • regres - tzn. dziecko traci nabyte umiejętności,
 • fascynację przedmiotami,
 • układanie lub sortowanie oraz powtarzanie pewnych czynności, które dla obserwatora wydają się bez sensu (np. otwieranie i zamykanie drzwi)

warto zamknąć etap niepewności odwiedzić stronę polskiautyzm.pl i zgłosić się do:

 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie
  ul. Jagiellońska 69
  05-120 Legionowo
  tel. (22) 774-38-14, (22) 766-16-99

 • Fundacji dla dzieci i dorosłych z autyzmem Synapsis
  ul. Ondraszka 3
  02-085 Warszawa
  tel. (22) 825 87 30,

 • Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym
  ul. Koszykowa 79 B
  Warszawa
  tel. (22) 468 25 01

 • SOTIS-MED
  Centrum Diagnostyki Dziecięcej

  ul. Gdyńska 2 lok. 10
  01-633 Warszawa
  tel. 667 688 377

 • Fundacji Skolar
  Centrala Wilanów:
  ul. Kubickiego 9 lok. 1, 2, 3 i 4
  02-954 Warszawa
  tel. (22) 848 43 24; 607 344 840

  Filia Bielany:
  ul. Kleczewska 50
  01-826 Warszawa
  tel. 661 274 515

 • Psychokliniki
  ul. Tęczowa 5A,
  05-123 Chotomów
  tel. (22) 355 20 01

 • Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna IN-SENS
  ul. Ks. J.I. Skorupki 28
  05-120 Legionowo
  tel. 500 387 298 lub 604 979 962