Demony Wojny w Poczytalni

Jakie są przyczyny wojen i jakie są ich konsekwencje? Czy istnieją inne możliwości rozwiązywania konfliktów? Dlaczego wojna powszednieje? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukali ósmoklasiści oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu legionowskiego podczas debaty edukacyjnej.

Debata zorganizowana przez Powiatową Instytucje Kultury odbyła się 10 listopada w legionowskiej Poczytalni. Spotkanie prowadziła Beata Narel - nauczycielka z Zespołu Szkolno Przedszkolnego Milenium. Dyskusję, do której przystąpili uczniowie z dziesięciu placówek, poprzedziły warsztaty, będące wprowadzeniem do tematyki wojen i konfliktów. Młodzież rozmawiała o obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie, a także szukała odpowiedzi na stawiane pytania w zdarzeniach z przeszłości. Przewidziany na debatę czas minął uczniom szybko, co tylko udowadnia, że tego typu spotkania są dla młodych ważne, a możliwość dzielenia się opiniami niezwykle potrzebna.

Partnerami wydarzenia byli: Powiat Legionowski, Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future oraz Poczytalnia.