Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Grafika wyróżniająca z napisem - Pilne
Cofnij

[Aktualizacja 27.09.2021, godz. 15:42]

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku COVID u jednego z nauczycieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednym z oddziałów w przedszkolu w terminie od 28.09 do 04.10.2021 r.


[Aktualizacja 23.11, godz. 09:02]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w grupie "Wiewiórki" w okresie 23-26.11.2020 r.


[Aktualizacja 20.11, godz. 12:34]

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku u nauczyciela placówki. Dyrektor oczekuje na wytyczne PSSE.


[Aktualizacja 18.11, godz. 14:16]

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 poinformował o pozytywnym przypadku u nauczyciela grupy 3 latków. Dyrektor jest w kontakcie z powiatową stacją epidemiologiczną. Placówka działa bez zmian.