Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Na grafice są trzy owalne zdjęcia. Na pierwszym wolontariusz trzyma siatkę z zakupami. Na drugim wolontariusz ma przystawiony telefon do ucha. Na trzeim widzimy rękę osoby starszej która trzyma laskę.
W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał 2021 r. z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.
Cofnij

Pomoc przeznaczona jest dla Seniorów, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa). Aby skorzystać z tej pomocy należy zadzwonić na specjalną infolinię: tel. 22 505 11 11. Prośba zostanie przekazana do właściwego ośrodka pomocy społecznej, a pracownik ośrodka skontaktuje się telefonicznie i ustali zakres pomocy.

Więcej informacji: Wspieraj Seniora