Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Na zdjęciu uczeń w maseczce czytający książkę na tle klasy

W związku z powrotem do szkół dzieci z klas I-III odbyło się spotkanie on-line zastępcy prezydenta miasta Piotra Zadrożnego z dyrektorami publicznych placówek oświatowych oraz pracownikami wydziału edukacji. W poniedziałek (18.01) do szkół wróci około 1800 uczniów z 80 oddziałów.

Cofnij

We wszystkich placówkach przed wejściem do szkoły i szatni będzie można zdezynfekować dłonie. Do placówek mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie.

Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. W szkołach, w których jest to możliwe, będzie funkcjonować więcej niż jedno wejście. Opiekunowie (zasada: jedno dziecko - jeden opiekun) w niektórych placówkach będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez dyrektora pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu. Jednak w większości z nich nie będzie można wejść na jej teren, a uczniów wprowadzi do szkoły nauczyciel.

Zgodnie z uprzednio przyjętymi zasadami uczniowie nie będą mogli wymieniać się żadnymi przyborami szkolnymi. Sale będą wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach, a sprzęt sportowy myty lub dezynfekowany.

Źródełka i fontanny wody pitnej pozostaną wyłączone. W łazienkach zostały umieszczone instrukcje jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie.

Zajęcia będą organizowane tak, aby ograniczyć, w miarę możliwości, gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły. Każdy oddział będzie miał osobną klasę w której przeprowadzane będą zajęcia. W placówkach będzie realizowana opieka świetlicowa, a także działać będą stołówki. Przerwy będą się odbywać na salach gimnastycznych, a niektóre oddziały będą funkcjonować bez dzwonków.

Obowiązkowe będzie noszenie maseczek w częściach wspólnych szkoły.

Należy jednak pamiętać, że każda placówka oświatowa na terenie Legionowa, ze względu na specyfikę budynków oraz inne czynniki, będzie wprowadzała własne rozwiązania gwarantujące uczniom i pracownikom jak największe bezpieczeństwo. Pamiętajmy więc o sprawdzeniu dziennika elektronicznego oraz stron szkoły, aby zapoznać się z panującymi na jej terenie zasadami.

Warto podkreślić, że cały czas odbywa się testowanie nauczycieli klas I-III oraz pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych na obecność COVID-19. Do dziś (13.01) udział w testach zadeklarowało prawie 50% nauczycieli oraz ponad 70% pracowników niepedagogicznych. W testach nie mogli wziąć udziału ozdrowieńcy, czyli osoby, które przeszły już COVID-19. Wyniki zostały przekazane indywidualnie pracownikom. Wyniki mamy poznać najpóźniej w niedzielę (17.01).

Przypomnieć należy, że powrót do szkolnych ławek nastąpi po ponad dwóch miesiącach nauki zdalnej. Pozostali uczniowie będą się nadal uczyli w trybie zdalnym, według danych na dziś (13.01) - do 31 stycznia.

Powrót uczniów do szkół w obecnym momencie wiąże się z wieloma niewiadomymi. Co prawda mamy opracowane i wdrożone odpowiednie procedury, jednak wątpliwości budzi fakt, że pracownicy szkół będą szczepieni stosunkowo późno, co wzbudza poważne i uzasadnione obawy, nie tylko ich samych, ale także rodziców uczniów. Na pewno jednak powrót uczniów po tak długiej nieobecności wpłynie korzystnie na ich rozwój społeczny i motywację – podsumowuje Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta miasta.