Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Rysunek przedstawia kobietę malującą pędzlem

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie serdecznie zaprasza do udziału w 2-dniowym plenerze malarskim uczestników pracowni plastycznej prowadzonej przez Barbarę Retmaniak.

Cofnij

Plener odbędzie się na terenie parku w Jabłonnie i na rynku w Serocku lub w Legionowie. Uczestnicy sami zaopatrują się w materiały plastyczne. MOK udostępnić może sztalugi, pojemniki na wodę, krzesełka.

Preferowane materiały to oczywiście płótno o wym.70x50 / lub zbliżonym / oraz akryl. Można również wykonać prace plenerowe
w innych technikach plastycznych: /pastel olejna, sucha, węgiel czy akwarela.../

Terminy plenerów:

  • Młodzież: 07 i 08 lipca, 03 i 04 sierpnia w godz.9.30- 15.00
  • Seniorzy : 14 i 15 lipca, 05 i 06 sierpnia w godz. 9.30-15.00

Wszelkie dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. 505 910 771 lub 22 784 14 22

Zapisy będą dokonywane w biurze MOK na Targowej do 03 lipca br. w godzinach pracy biura.
źródło: MOK Legionowo