Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta LegionowoDni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu, izolacji i marginalizacji niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że będą one okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania niepełnosprawnych w główny nurt życia społecznego. Pragniemy, aby liczne pozytywne działania w tym zakresie zaprezentowały instytucje, stowarzyszenia i fundacje pracujące na co dzień na rzecz osób niepełnosprawnych.

W 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy do udziału w konkursach, których regulaminy można pobrać poniżej.

Konkurs literacki

Konkurs plastyczny

Konkurs form scenicznych i medialnych

Konkurs plastyczny - Moja wymarzona kraina

Karta zgłoszenia do konkursów

Regulamin orderu "Przyjaciel niepełnosprawnych"

Podziel się: