Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Europejska Odznaka Jakości e-Twinning

Przedszkole Miejskie nr 11 ”Akademia Uśmiechu” w Legionowie otrzymało 30 października br. jako pierwsze i jedyne ze wszystkich legionowskich przedszkoli Europejską Odznakę Jakości e-Twinning. Odznaka ta przyznawana jest co roku szkołom i przedszkolom wyróżniających się w realizacji projektów na platformie e - Twinning oraz mogących pochwalić się Krajowymi Odznakami Jakości (które już przedszkole zdobyło za realizowane w ubiegłych latach projekty).

Cofnij

Przedszkole Miejskie nr 11 swoją odznakę otrzymało za projekt „KOUZELNÝ LES" („Magiczny las”), której autorem była Marzena Stępień, nauczyciel dyplomowany, wieloletni pracownik przedszkola. Oznacza to, że praca jej, uczniów i całego przedszkola została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, ich zainteresowaniom, realizując przy tym treści zawarte w podstawie programowej realizowano projekt w którym dzieci poznawały las i jego roślinność, życie zwierząt leśnych a także zapoznawały się z przedmiotami wykonanymi z drewna. Partnerem w projekcie było przedszkole ze Słowacji oraz szkoła integracyjna z Czech. Dzieci nauczyły się akceptować osoby z niepełnosprawnością oraz wyrażać w stosunku do nich pozytywne emocje. Miały okazję doświadczenia, że pewne dysfunkcje nie są przeszkodą do realizacji działań projektowych. Z zadania na zadanie dzieci coraz bardziej angażowały się w działania projektu, a po jego zakończeniu pytały kiedy zaczniemy kolejny.

Efektem projektu "Zaczarowany las" było wykonanie między innymi wspólnego loga projektu, zaśpiewanie piosenki o lesie oraz stworzenie plakatu, kalendarza i mulimedialnej książeczki ze zdjęć z realizacji całego projektu w trzech językach polskim, słowackim i czeskim.

Wyniki pracy Przedszkola Miejskiego Nr 11 nad projektem można zobaczyć na TwinSpace projektu:

https://twinspace.etwinning.net/72108/home

a także urywkowo na stronie internetowej przedszkola i stronie facebooka przedszkola.

/Renata Salamon/