Policjant pierwszego kontaktu - tak przyjęło się mówić o dzielnicowym, który jest najważniejszym ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. To policjant, którego głównym zadaniem jest dbanie o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rejonie, do którego każdy może zwrócić się o pomoc. Dlatego też policjanci z powiatu legionowskiego realizując program „Dzielnicowy bliżej nas” uczestniczą w spotkaniach z lokalną społecznością, gdzie informują o założeniach programu, diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązywania.

Dzielnicowy to policjant utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną w swoim rejonie, rozpoznający potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Realizując rządowy program, dzielnicowy uczestniczy w spotkaniach z mieszkańcami rejonu służbowego, w trakcie których przybliża im założenia policyjnych inicjatyw, podejmowanych działań, przybliżając rolę jaką pełni na danym terenie, a także przypominając w jaki sposób można się z nim skontaktować.

Pamiętajmy, że kontakt z dzielnicowym możemy nawiązać osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje dotyczące legionowskich dzielnicowych i ich rejonów znajdziemy w mobilnej bezpłatnej aplikacji „Moja Komenda” oraz na stronie internetowej jednostki w zakładce „Komenda - Twój dzielnicowy”

Aplikacja mobilna „Moja Komenda” została przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS.

Wystarczy, że wprowadzą Państwo miejscowość, nazwę ulicy i numer posesji, a aplikacja wyszuka dzielnicowego, który dba o ten rejon. Dzielnicowych można wyszukiwać także po ich imionach i nazwiskach. Dla ułatwienia Państwu obsługi, w przypadku małych miejscowości, wystarczy wpisać samą nazwę miejscowości.

Dzięki aplikacji mogą Państwo odnaleźć najbliższą jednostkę Policji, sprawdzić jak nazywa się dzielnicowy, uzyskać pełne dane teleadresowe i połączyć się z nim jednym kliknięciem, jak też wysłać wiadomość e-mail.

Warto podkreślić, iż w Policji dla Państwa wygody, wprowadzono zasadę stałego numeru telefonu komórkowego oraz adresu email, który jest „przypisany” do określonego rejonu służbowego, nawet w sytuacji zmiany personalnej na stanowisku dzielnicowego, dane te nie ulegają zmianie.

Pamiętajmy - dzielnicowy nie pełni służby całodobowo, stąd też w sytuacjach nagłych należy korzystać z numeru alarmowego 112.

info kgp/js