We wszystkich szkołach odbywa się dzisiaj (15.04) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Zespoły nadzorujące egzamin z matematyki w dniu jutrzejszym są skompletowane.

Cofnij

W dniu dzisiejszym do strajku przystąpiło 287 nauczycieli szkół i dwóch przedszkoli - PM 5 i PM 7. W PM 10 i PM 12 nauczyciele przystąpili do pracy i zajęcia są prowadzone zgodnie z harmonogramem.
Aktualnie w placówkach strajkujących zajęciami opiekuńczymi objętych jest 86 dzieci.