"Grafika polska na stulecie niepodległości"

Wystawę, składającą się ze stu dzieł 30 artystów, podzieliliśmy na dwie reprezentatywne ekspozycje. Jedna z nich znajdowała się w MOK Legionowo przy ul. Norwida 10, druga - w filii MOK, ul. Targowa 65.
Ekspozycje można było oglądać w listopadzie 2018.

Wystawa podsumowuje dokonania polskich artystów tworzących od XVIII wieku do współczesności. Prezentuje prace w różnych technikach: akwaforty, miedzioryty, litografie, drzeworyty, heliografie, inkografie, serigrafie, cellografie, grafika komputerowa czy techniki mieszane. Pochodzą one z tworzonej od kilku dekad kolekcji Mazurskiej Fundacji Sztuki Art Progress. Część grafik to oryginalne dzieła artystów, sygnowane własnoręcznie, część podpisana na autorskich matrycach.
Wystawa pokazuje sztukę dawnych mistrzów: miedzioryty Daniela Chodowieckiego, litografie Artura Grottgera, akwaforty Michała Płońskiego, ale także twórców polskiej szkoły drzeworytu - Władysława Skoczylasa i "polskiego Dürera" Pawła Stellera oraz awangardę, której podstawą działania jest logika formy (Henryk Stażewski, Ryszard Winiarski). Są tu współcześni twórcy pop-artu i abstrakcji geometrycznej (Ryszard Anuszkiewicz, James Juszczyk), Polacy żydowskiego pochodzenia (Chaim Goldberg, Wilhelm Wachtel), a także przedstawiciele sztuki współczesnej (m. in. Zdzisław Beksiński, Franciszek Starowieyski, Edward Dwurnik).

Podziel się: