Konsultacje online w sprawie programu współpracy z NGO na 2025 rok
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza wszystkie lokalne organizacje pozarządowe do uczestnictwa w konsultacjach dotyczących rocznego programu współpracy na 2025 rok. Spotkanie odbędzie się w formie online, co umożliwi szeroki dostęp i udział zainteresowanych podmiotów. To doskonała okazja, by poznać szczegóły programu oraz aktywnie włączyć się w jego tworzenie.

Spotkanie informacyjne: "Chcemy wiedzieć więcej... o rocznym programie współpracy"

Federacja Mazowia oraz Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Urzędu Marszałkowskiego organizują spotkanie online zatytułowane "Chcemy wiedzieć więcej... o rocznym programie współpracy". Wydarzenie jest zaplanowane na wtorek, 2 lipca o godzinie 18.00. Będzie ono tłumaczone na Polski Język Migowy, co pozwoli na uczestnictwo również osobom niesłyszącym.

Cel konsultacji i znaczenie dla lokalnych organizacji pozarządowych

Celem konsultacji jest umożliwienie lokalnym organizacjom pozarządowym lepszego zapoznania się z programem współpracy Samorządu Województwa. To także doskonała okazja do wyrażenia własnych opinii i sugestii, które mogą wpłynąć na ostateczny kształt programu. Udział w konsultacjach pozwala organizacjom na aktywne uczestnictwo w tworzeniu polityki współpracy, co może przynieść korzyści zarówno dla samych organizacji, jak i społeczności lokalnych, którym służą.

Jak dołączyć do spotkania online?

Spotkanie będzie transmitowane na Facebooku, co umożliwi łatwy dostęp do wydarzenia. Link do wydarzenia znajdziecie na stronie Federacji Mazowia oraz na stronach związanych z Biurem Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki temu, każdy zainteresowany będzie mógł dołączyć do transmisji i wziąć udział w dyskusji na temat programu współpracy.

Dlaczego warto wziąć udział w konsultacjach?

Udział w konsultacjach jest niezwykle ważny dla każdej organizacji pozarządowej, która chce mieć realny wpływ na kształtowanie polityki współpracy z Samorządem Województwa. To również okazja do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami. Wspólne działania mogą prowadzić do lepszej współpracy i większej efektywności w realizacji celów społecznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie lokalne organizacje pozarządowe do aktywnego udziału w tym ważnym wydarzeniu. Państwa głos jest niezwykle cenny i może przyczynić się do stworzenia programu współpracy, który będzie odpowiadał na rzeczywiste potrzeby i wyzwania stojące przed naszymi społecznościami.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Legionowie