Mazowsze zaprasza do współtworzenia programu współpracy z NGO na 2025 rok
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w tworzeniu programu współpracy na rok 2025. To doskonała okazja, by współdecydować o przyszłych priorytetach i zadaniach publicznych realizowanych przez samorząd. Przygotowanie programu opiera się na dialogu i współpracy, a każdy może wnieść swoje propozycje.

Zaproszenie do współtworzenia programu współpracy

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza mieszkańców do udziału w pracach nad projektem „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok" (dalej zwanym „Programem współpracy”).

Składanie propozycji do Programu współpracy

Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 24 czerwca do 15 lipca br. Program współpracy to kluczowy dokument, który określa zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Dokument ten zawiera informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Program wskazuje również, jakie zadania publiczne Samorząd Województwa Mazowieckiego określa jako priorytetowe w danym roku.

Jakie są możliwości uczestnictwa?

Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego Programu współpracy jest program obowiązujący w 2024 roku, znany jako „Program współpracy - Dialog Mazovia”. Uczestnicy mają możliwość zgłaszania nowych zadań publicznych, dobrze uzasadniając potrzebę ich realizacji. Ważne jest, aby dokładnie opisać założenia i planowane rezultaty oraz zaproponować kwotę dotacji dla jednej oferty. Propozycje muszą mieścić się w katalogu zadań samorządu województwa. Można również zgłaszać uwagi do istniejących zapisów oraz proponować zupełnie nowe.

Formy zgłaszania propozycji

Formularze zgłoszeniowe można dostarczać na kilka sposobów: online na stronie Programu współpracy, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pocztą na adres Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Program współpracy 2025”. Termin nadsyłania propozycji upływa 15 lipca br.

Kolejne kroki i konsultacje społeczne

Na podstawie zgłoszonych propozycji zostanie przygotowany projekt „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok”, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje te, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, zaplanowane są na wrzesień br.

Dodatkowe informacje i kontakt

W przypadku pytań bądź wątpliwości, Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych zachęca do kontaktu z pracownikami, którzy są dostępni pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Więcej informacji można znaleźć również na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego.


Opierając się na: Urząd Miasta w Legionowie