Urząd Miasta Legionowo podkreśla znaczenie Światowego Miesiąca Wiedzy o Autyzmie
W kwietniu, miesiącu poświęconym szerzeniu wiedzy o autyzmie, nasza społeczność ma niezwykłą okazję do pokazania solidarności i wsparcia dla osób z tym zaburzeniem. To czas, kiedy możemy razem pracować nad budowaniem bardziej włączającego świata, pełnego zrozumienia i akceptacji.
  • Autyzm dotyka 1 na 100 dzieci na świecie.
  • Wczesne rozpoznawanie symptomów autyzmu ma kluczowe znaczenie.
  • Niebieskie Igrzyska to inicjatywa promująca aktywność fizyczną wśród dzieci z autyzmem.
  • Legionowskie Stowarzyszenie "ASY" oferuje wsparcie dla rodzin dotkniętych autyzmem.

Autyzm to zaburzenie, które nie wybiera - według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wpływa na życie 1 na 100 dzieci na całym globie. W Polsce oznacza to, że wspierać musimy aż 400 tysięcy osób z autyzmem. Rozpoznanie tego zaburzenia we wczesnym etapie rozwoju dziecka może otworzyć drzwi do lepszego zrozumienia jego potrzeb i dostosowania odpowiednich form wsparcia.

Autyzm manifestuje się na wiele sposobów, jednak pewne sygnały mogą być kluczowe do wczesnego zauważenia różnic w rozwoju. Do tych sygnałów zaliczamy m.in. trudności z mówieniem, unikanie kontaktu wzrokowego, stereotypowe zachowania, czy trudności z wykonaniem prostych poleceń. Rodzice i opiekunowie powinni obserwować swoje dzieci i w razie potrzeby szukać profesjonalnej diagnozy.

Aktywność fizyczna i integracja społeczna są niezwykle ważne dla dzieci z autyzmem. Świadczą o tym Niebieskie Igrzyska, event, który od 2019 roku inspiruje do organizowania zajęć sportowych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Inicjatywa ta pokazuje, że każde dziecko, niezależnie od swoich możliwości, może cieszyć się ruchem i osiągać sukcesy na własną miarę.

Wspieranie osób z autyzmem to zadanie dla całej społeczności. W naszym mieście działa Legionowskie Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Zespołem Aspergera oraz ADHD "ASY", które oferuje kompleksową pomoc - od warsztatów i zajęć terapeutycznych dla dzieci, po grupy wsparcia dla rodziców. To ważne, aby rodziny te czuły, że nie są same.

Pamiętanie o autyzmie i budowanie świadomości na jego temat to nie tylko kwestia kwietnia. To nasze wspólne zadanie na cały rok, aby każde dziecko mogło rozwijać się i cieszyć pełnią życia w społeczeństwie, które je akceptuje i wspiera.


Na podstawie: Urząd Miasta Legionowo