Dzielnicowi i policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego legionowskiej komendy włączyli się w akcję „Rail Action Week”. Są to działania realizowane już siódmy rok z rzędu przez Straż Ochrony Kolei. Głównym celem przedsięwzięcia jest kontrola przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na obszarach kolejowych oraz przeciwdziałanie niszczeniu mienia.

,,,Raw – Rail Action Week” to skoordynowane działania, prowadzone w krajach członkowskich RAILPOL, które mają na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy służb mundurowych w Europie, a w konsekwencji zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei. Akcja służy podniesieniu poczucia bezpieczeństwa i komfortu podróżnych korzystających z kolei, a także ma wpłynąć na podwyższenie świadomości o przepisach obowiązujących na obszarze kolejowym, a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo na obszarach kolejowych.

Podczas dwudniowych działań ( 28-29 września br.) policjanci na terenie powiatu legionowskiego zwracają uwagę przede wszystkim na zjawiska uszkadzania lub niszczenia infrastruktury kolejowej oraz przeciwdziałanie kradzieżom. 

Policjanci przypominają, że nieostrożny wjazd na przejazd kolejowo-drogowy może zakończyć się wypadkiem, często nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego tak ważne jest, aby każdy kierujący przy przejeżdżaniu przez torowisko zachował szczególną ostrożność, nie wjeżdżał na torowisko, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony, gdy rozpoczęło się opuszczanie zapór lub półzapór, a także gdy po drugiej stronie torowiska nie ma możliwości kontynuowania jazdy. Piesi także nie mogą wchodzić na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie.

kom. Justyna Stopińska/ea

 • 7th Rail Action Week - policjanci wspierają Straż Ochrony Kolei
  7th Rail Action Week - policjanci wspierają Straż Ochrony Kolei
 • 7th Rail Action Week - policjanci wspierają Straż Ochrony Kolei
  7th Rail Action Week - policjanci wspierają Straż Ochrony Kolei
 • 7th Rail Action Week - policjanci wspierają Straż Ochrony Kolei
  7th Rail Action Week - policjanci wspierają Straż Ochrony Kolei
 • 7th Rail Action Week - policjanci wspierają Straż Ochrony Kolei
  7th Rail Action Week - policjanci wspierają Straż Ochrony Kolei
 • 7th Rail Action Week - policjanci wspierają Straż Ochrony Kolei
  7th Rail Action Week - policjanci wspierają Straż Ochrony Kolei
 • 7th Rail Action Week - policjanci wspierają Straż Ochrony Kolei
  7th Rail Action Week - policjanci wspierają Straż Ochrony Kolei