Nie zwalniają tempa w Zabłociu

Trwają prace na drodze powiatowej nr 1801W w gminie Serock na odcinku Stanisławowo – Zabłocie. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem, ich zakończenie zaplanowano na koniec roku.

Na 80% długości odcinka drogi od strony Zabłocia ułożono już pierwszą warstwę bitumiczną, na końcowym odcinku w kierunku Stanisławowa wykonano stabilizację gruntu cementem i ułożono podbudowę z kruszywa łamanego. Obecnie trwają prace przy robotach brukarskich - pozostało 600 metrów od skrzyżowania z drogą gminną do wsi Guty, gdzie inwestycja się kończy. Kolejnym krokiem będzie rozłożenie warstwy bitumicznej wiążącej na pozostałym odcinku, a następnie ścieralnej, co nastąpi etapami na całej inwestycji.

Zadanie prawie w połowie zostanie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.