Policjanci legionowskiej „drogówki” przeprowadzają dziś wzmożone działania prewencyjno – kontrolne, mające na celu wyeliminowanie wykroczeń powodowanych przez uczestników ruchu drogowego w relacji kierujący pojazdem mechanicznym – rowerzysta.

Policjanci WRD KPP w Legionowie na co dzień dążą do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i reagują na wszystkie wykroczenia. Natomiast dziś – 7 października funkcjonariusze skupiają się na realizacji „Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów na lata 2021 – 2023”. Policjanci reagują zarówno na wykroczenia popełniane przez cyklistów, jak również na nieprawidłowe zachowania wobec nich, np. nieustępowanie pierwszeństwa kierującemu rowerem na przejeździe dla rowerów.
Dzisiejsze działania spowodowane są tym, iż na terenie garnizonu stołecznego liczba zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów utrzymuje się na wysokim poziomie. Dążymy do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
info wrd ksp/kom. Justyna Stopińska