Informacja dotycząca profilaktyki jodowej

Zgodnie z zaleceniami MSWiA oraz Wojewody Mazowieckiego przekazujemy Państwu ulotkę informacyjną dotyczącą jodku potasu. Prosimy uważnie zapoznać się z treścią. Preparaty będą wydawane po otrzymaniu decyzji ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji. Do tego czasu punkty dystrybucji i wydawania preparatu będą nieczynne.