Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne — co warto o nim wiedzieć?

Wszelkie ubezpieczenia zdrowotne to produkty, które pozwalają na otrzymanie dostępu do opieki medycznej. W Polsce wyróżnia się te obowiązkowe, dobrowolne i prywatne. Osoby, które nie odprowadzają składek z tytułu pracy, czy działalności gospodarczej, a także cudzoziemcy przebywający na terenie naszego kraju i małżonkowie osób płacących składki, mogą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Co warto o nim wiedzieć? Podpowiadamy.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne — czym jest?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne to świadczenie, które gwarantuje dostęp do opieki medycznej. Mogą z niego korzystać osoby, które opłacają składki. Dzięki niemu mają prawo do konsultacji lekarskich, opieki szpitalnej, rehabilitacji, a także różnego rodzaju badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Przysługuje ono uczniom, studentom, emerytom, rencistom, posłom, senatorom, bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, rolnikom, a także osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie, o pracę, bądź prowadzącym działalność gospodarczą.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne — czym jest?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest to produkt skierowany do osób, które nie są objęte obowiązkiem uiszczania składek zdrowotnych. Mogą one dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia opłacać takie należności i dzięki temu posiadać możliwość korzystania ze świadczeń oferowanych przez tę instytucję. Z tej opcji mogą skorzystać również osoby, których małżonek opłaca składkę zdrowotną w ramach swojej umowy. Wówczas muszą one złożyć stosowne oświadczenie, w którym rezygnują z ubezpieczenia wynikającego z opłacania składek przez inną osobę w rodzinie na rzecz własnego, dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokość takiej opłaty jest ściśle powiązana z wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw i co roku się zmienia.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne — czym jest?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne oferowane jest przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które najczęściej współpracują z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej. To odróżnia je więc od obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia w przypadku których wszelkie procedury realizowane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W tej sytuacji w zamian za miesięczną składkę osoba ubezpieczona uzyskuje dostęp do konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji, badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Zakres opieki w pakiecie medycznym różni się w zależności od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego i warunków umowy.