Grafika wyróżniająca z napisem - Pilne
Cofnij

[Aktualizacja, 17.01.2022 godz. 15:02]
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego poinformował o pozytywnych wynikach Covid-19 u uczniów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas drugich w okresie 17-21.01.2022 r. i w jednej z klas trzecich w okresie 17-24.01.2022 r.


[Aktualizacja, 14.01.2022 godz. 10:52]
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego poinformował o pozytywnych wynikach Covid-19 u uczniów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas pierwszych w okresie 14-21.01.2022 r. i w jednej z klas trzecich w okresie 14-20.01.2022 r.


[Aktualizacja, 17.12.2021 godz. 11:20]
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u uczniów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas drugich i w jednej z klas trzecich w dniu 17.12.2021 r.


[Aktualizacja, 16.12.2021 godz. 12:20]
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u ucznia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas trzecich w okresie 16-17.12.2021 r.


[Aktualizacja, 13.12.2021 godz. 12:20]
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u ucznia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w klasie trzeciej w okresie 13-17.12.2021 r.


[Aktualizacja, 12.11.2021 godz. 15:20]
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u nauczyciela. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas trzecich w okresie 15-18.11.2021 r.


[Aktualizacja, 8.11.2021 godz. 14:49]
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego poinformował o pozytywnych wynikach Covid-19 u uczniów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował przedłużenie zawieszenia zajęć w jednej z klas pierwszych do 8.11.2021 r. oraz zawieszenie zajęć w trzech klasach w okresie 8-10.11.2021 r.


[Aktualizacja, 3.11.2021 godz. 15:28]
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u jednego z nauczycieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował przedłużenie zawieszenia zajęć w dwóch klasach pierwszych do 8.11.2021 r. oraz zawieszenie zajęć w jednej z klas drugich w okresie 3-8.11.2021 r.


[Aktualizacja, 2.11.2021 godz. 08:28]
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u jednego z uczniów i nauczycieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w ośmiu klasach w okresie 2-5.11.2021 r.


[Aktualizacja, 28.10.2021 godz. 14:28]
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u ucznia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas drugich w okresie 28-29.10.2021 r.


[Aktualizacja, 18.10.2021 godz. 8:28]
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u jednego z uczniów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w klasie 2c w okresie 15-21.10.2021 r.

[Aktualizacja, 18.10.2020 godz. 18:11]
Dyrektor poinformował o pozytywnym wyniku testu SARS-CoV-2 u ucznia szkoły. Z uwagi na obowiązującą na terenie pow. legionowskiego czerwoną strefę nauka w szkole w tym tygodniu odbywa się zdalnie.


[Aktualizacja, 14.10, godz. 20:10]
PSSE wyraził pozytywną opinię o zawieszeniu zajęć w jednej klasie II Liceum Ogólnokształcącego w dniu 15.10. Zajęcia w tym dniu będą prowadzone zdalnie.

[14.10, godz. 14:02]
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego informuje, że w związku ze stwierdzeniem pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 u ucznia szkoły w dniu 14 października 2020 r., niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie, powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie.

Podejmowane są obecnie działania określone procedurami. Dyrektor jest w stałym kontakcie z PSSE­.

W godzinach wieczornych będzie przeprowadzona dodatkowa dezynfekcja szkoły, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego uczniów i pracowników.