Na zdjęciu osoba na wózku inwalidzkim

Zapraszamy do zgłaszania się do programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022. Wzięcie udziału wymaga wypełnienia karty oraz załączenia niezbędnych dokumentów zgodnie z regulaminem. Finansowanie pochodzi z środków Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.

Cofnij

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach oraz zapewnienie czasowego zastępstwa. W związku z tym kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Więcej informacji na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu wraz z Kartą oceny stanu zdrowia oraz kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Legionowo ul. Piłsudskiego 41 w terminie do 11 lutego 2022 r.

  • PDF Regulamin Pobierz plik | Rozmiar: 91,26 KB
  • PDF Karta zgłoszenie Pobierz plik | Rozmiar: 103,23 KB
  • PDF Karta ocent stanu Pobierz plik | Rozmiar: 109,71 KB
  • PDF OW - uzupełnienie danych Pobierz plik | Rozmiar: 64,46 KB
  • PDF Załącznik 4 Pobierz plik | Rozmiar: 120,43 KB
  • PDF Załącznik 5 Pobierz plik | Rozmiar: 83,64 KB
  • PDF Załącznik 6 Pobierz plik | Rozmiar: 67,17 KB