Grafika wyróżniające z napisem Pilne
Cofnij

[Aktualizacja, 13.01.2022, godz. 14:01]

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku COVID u ucznia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 1 w okresie 14 - 21 stycznia 2022 r.


[Aktualizacja, 08.12.2021, godz. 15:32]

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku COVID u ucznia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas ósmych w okresie 8 - 13.12.2021 r.


[Aktualizacja, 06.12.2021, godz. 15:22]

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku COVID u uczniów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas szóstych i w jednej z klas siódmych w okresie 6 - 10.12.2021 r.


[Aktualizacja, 03.12.2021, godz. 13:22]

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku u ucznia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w klasie 1d w okresie 3.12 - 10.12.2021.


[Aktualizacja, 02.12.2021, godz. 10:22]

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku COVID u ucznia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas ósmych w okresie 2 - 3.12.2021 r.


[Aktualizacja, 01.12.2021, godz. 10:10]

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku COVID u ucznia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas pierwszych w okresie 1 - 6.12.2021 r.


[Aktualizacja, 29.11.2021, godz. 10:10]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u nauczyciela i ucznia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w 9 klasach w okresie 29.11-3.12.2021 oraz w jednej z klas czwartych w okresie 29.11-2.12.2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u ucznia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas piątych w Szkole Podstawowej nr 1 w okresie 29.11-3.12.2021.


[Aktualizacja, 05.11.2021, godz. 10:46]
W związku z licznymi przypadkami zachorowań na Covid-19 u uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć we wszystkich klasach 4-8 w okresie 5-10.11.2021 r.


[Aktualizacja, 04.11.2021, godz. 15:30]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u nauczyciela. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował przedłużenie zawieszenia zajęć w jednej z klas siódmych do 8.11.2021 r.


[Aktualizacja, 03.11.2021, godz. 15:30]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u nauczyciela. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w dwóch klasach ósmych w okresie 4-8.11.2021 r.

[Aktualizacja, 03.11.2021, godz. 11:30]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u nauczyciela. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował przedłużenie zawieszenie zajęć w trzech klasach w okresie 2-8.11.2021 r.


[Aktualizacja, 02.11.2021, godz. 13:00]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u ucznia i 2 nauczycieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował przedłużenie zawieszenie zajęć w dwóch klasach piątych do 8.11.2021, zawieszenie zajęć w trzech klasach w okresie 2-8.11.2021 oraz w 4 klasach w okresie 2-5.11.2021 r.


[Aktualizacja, 27.10.2021, godz. 09:20]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku Covid-19 u uczniów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w jednej z klas czwartych i w jednej z klas szóstych w okresie 27-29.10.2021 r.


[Aktualizacja, 03.03.2021, godz. 16:50]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie informuje, że w związku z licznymi przypadkami zachorowań na Covid-19 wśród uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz z ich zwiększaniem się w szkole, na podstawie pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie oraz za zgodą Organu Prowadzącego, zawiesza zajęcia w trybie stacjonarnym i wprowadza kształcenie na odległość (nauka w trybie zdalnym) dla wszystkich uczniów z oddziałów 1-3 oraz oddziału przedszkolnego w okresie od 4 marca 2021 roku do 12 marca 2021 roku włącznie.


[Aktualizacja, 03.03.2021, godz. 15:09]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku u ucznia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w klasie 2d w dniach 4-8.03.2021 r.

[Aktualizacja, 03.03.2021, godz. 08:52]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinfomował o pozytywnym wyniku u nauczyciela. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w dwóch klasach pierwszych w dniach 3-8.03.2021 r.


[Aktualizacja, 27.02.2021, godz. 16:01]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku u nauczyciela w klasie IIa. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w tej klasie w dniach 1-5.03.2021r.

[Aktualizacja, 27.02.2021, godz. 09:58]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku u nauczyciela w klasie IIIa. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w tej klasie w dniach 1-5.03.2021r.


[Aktualizacja, 24.02.2021, godz. 09:47]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku u nauczyciela w klasie 2b. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć w tej klasie w dniach 24.02-1.03.2021 r. Nauka będzie prowadzona w tym okresie w formie zdalnej.

[Aktualizacja, 24.02.2021, godz. 09:02]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku u ucznia klasy 1c. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie zaopiniował pozytywnie zawieszenie zajęć w tej klasie w okresie 23.02.2021 r.-1.03.2021 r. Zajęcia w tej klasie będą odbywały się w trybie zdalnym.


[Aktualizacja, 20.02.2021, godz. 15:25]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku u nauczycieli w klasach 1b i 3b. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie zaopiniował pozytywnie zawieszenie zajęć w tych dwóch klasach do 26.02. Uczniowie są objęci kwarantanną do 28.02. Zajęcia będą w tym czasie realizowane zdalnie.


[Aktualizacja, 3.11.2020, godz. 7:45]
Klasa IId wraz z wychowawcą została objęta kwarantanną, a uczniowie uczęszczający na świetlicę nadzorem epidemiologicznym.


[Aktualizacja, 2.11, godz. 9:45]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformował o pozytywnym wyniku u ucznia klasy II. Uczeń korzystał ze świetlicy i stołówki szkolnej. Dyrektor oczekuje na wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie.


[Aktualizacja, 22.10, godz. 20:58]
PSSE w Legionowie wydał negatywną opinię o wydłużeniu zawieszenia zajęć.

[Aktualizacja, 22.10, godz. 11:32]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że w związku ze stwierdzeniem pozytywnego wyniku testu SARS-COV-2 u nauczyciela uczącego w oddziałach 4, 5 i 6 w dniu 22 października 2020 r., niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie, powiadomił Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie oraz organ prowadzący. Dyrektor szkoły podjął stosowne działania określone procedurami. Wszelkie informacje będą przekazywane rodzicom na bieżąco.


[Aktualizacja, 16.10, godz. 20:45]
Biorąc pod uwagę pozytywną opinię PSSE w Legionowie Prezydent Miasta Legionowo wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w SP nr 1 w oddziałach IV-VIII w okresie od 19 do 23 października. Zajęcia w tych oddziałach będą prowadzone zdalnie. Oddziały I-III, oddział przedszkolny i świetlica pracują stacjonarnie.

[Aktualizacja, 16.10, godz. 15:35]
Dyrektor SP nr 1 informuje, że w związku ze stwierdzeniem pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 u dwóch uczniów szkoły w dniu 16 października 2020 r., niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie, powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie.

Podejmowane są obecnie działania określone procedurami. Dyrektor jest w stałym kontakcie z PSSE­.


[Aktualizacja, 6.10, godz. 15:35]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 otrzymała negatywną odpowiedź PSSE w Legionowie w sprawie możliwości wprowadzenia nauki w trybie hybrydowym. W związku z tym szkoła będzie funkcjonowała tradycyjnie.

W chwili obecnej 3 nauczycieli oraz ponad 40 uczniów tej placówki zostało skierowanych na kwarantannę, a jeden z pracowników dydaktycznych został objęty nadzorem epidemiologicznym.

Decyzja sanepidu jest dla nas niezrozumiała. Naszym celem jest zapewnienie jak największego poziomu bezpieczeństwa zarówno uczniom, jak i pracownikom szkoły. Dlatego popieraliśmy wniosek dyrektora o przejście na hybrydowy tok nauczania. - mówi zastępca prezydenta Piotr Zadrożny.


[6.10, godz. 11:02]
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że w związku ze stwierdzeniem pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 u pracownika szkoły w dniu 6 października 2020 r., niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie, powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie.

Podejmowane są obecnie działania określone procedurami. Dyrektor jest w kontakcie z PSSE oraz oczekuje na pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego­. Bez niej nie jest to możliwe.

W godzinach wieczornych będzie przeprowadzona dodatkowa dezynfekcja szkoły, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego uczniów i pracowników.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do rodziców z apelem o ścisłe stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego - mówi Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny.

Pragniemy podkreślić, że pracownicy wszystkich jednostek oświatowych dochowują wszelkich starań podczas codziennych czynności związanych z utrzymaniem czystości i porządku (w tym bieżącą dezynfekcją) na terenie przedszkoli i szkół.

Dziękuję rodzicom za dotychczasową współpracę, zrozumienie i wsparcie naszych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Jednocześnie z góry dziękuję za współpracę w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Przypominamy i prosimy o przestrzeganie wszystkich zasad sanitarnych - mówi Dyrektor Ewa Jabłońska.

Sytuacja jest dynamiczna a o wszystkich zachodzących zmianach będziemy informowali na bieżąco.

  • PDF Opinia PSSE z 6 października