Dwa nowe przejścia do wiosny

Powiat Legionowski zakończył postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę przejść dla pieszych w Legionowie przy skrzyżowaniu Al. Róż i ul. Bandurskiego oraz w Serocku przy skrzyżowaniu ul. Nasielskiej z ul. Zaokopową i ul. Polną. Ta druga inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

10 grudnia starosta Sylwester Sokolnicki i wicestarosta Konrad Michalski podpisali w siedzibie Wojewody Mazowieckiego umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych w Serocku na ul. Nasielskiej na drodze nr 1805W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Kwota dofinansowania to 200 tys. zł. Zgodnie z założeniami projektu inwestycja zostanie zrealizowana do maja 2022 r., a jej całkowity koszt to 428 911,34 zł. Zakres prac obejmie budowę wyniesienia z betonowej kostki brukowej na całym obszarze skrzyżowania ulic Nasielskiej Zaokopowej i Polnej, a także budowę odwodnienia liniowego. Na wlotach wyznaczone zostaną trzy przejścia. To w ciągu ul. Nasielskiej będzie miało azyl dla pieszych. Wszystkie trzy będą dodatkowo doświetlone lampami LED. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu oraz zainstalowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. barierki.

Z kolei w Legionowie przebudowane zostanie przejście dla pieszych zlokalizowane niedaleko tunelu, przy skrzyżowaniu Alei Róż i ul. Bandurskiego. W ramach inwestycji przejście zostanie wykonane na tle nawierzchni w kolorze czerwonym. Miejsce zostanie doświetlone lampami LED, pojawią się aktywne znaki D-6 z pomarańczowym światłem pulsacyjnym oraz czujnikiem ruchu na fluoroscencyjnym tle. Koszt zadania to 58 584,90 zł.