Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Kilka osób w pomieszczeniu, ratownik i osoba symulująca pierwszą pomoc na fantomie

W sytuacji kryzysowej nawet najprostsze czynności mogą sprawić dużo problemów. Przezwyciężyć trudności pomagają regularne ćwiczenia pierwszej pomocy. Dlatego też radni rady miasta odbyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które odbyło się 22 listopada br.

Cofnij

W ramach szkolenia przeprowadzono między innymi ćwiczenia z oceny sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceny stanu poszkodowanego, podtrzymywania czynności życiowych, nauki podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w zagrożeniu życia.

Codziennie wokół nas może dojść do zasłabnięć, omdleń i innych kryzysowych sytuacji, gdy trzeba będzie udzielić pierwszej pomocy. To wiedza, która może się przydać w każdej sytuacji. Szkolenie pozwala na opanowanie podstawowych zasad postępowania w stanach zagrożenia życia w ramach zarówno teorii, jak i praktyki poprzez ćwiczenia na fantomach. Udzielanie pierwszej pomocy przed przyjazdem na miejsce wykwalifikowanych służb medycznych jest bardzo ważne, bo po kilku minutach dochodzi do nieodwracalnych zmian w korze mózgowej, a wtedy szanse na uratowanie życia są nikłe. Nieszczęście może pojawić się w każdym miejscu – urzędzie, autobusie, pociągu czy galerii handlowej. Ratować innych to prawny obowiązek każdego z nas. Udział w takim kursie pozwala na przypomnienie oraz utrwalenie wiedzy. Po takim przeszkoleniu uczestnicy z pewnością będziemy spokojniejsi w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Gmina Miejska Legionowo w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia, cyklicznie szkoli z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Są one kierowane głównie do osób, które zawodowo pracują z klientami zagrożonymi utratą zdrowia i życia, tj. strażnicy miejscy, strażacy, pracownicy samorządowi, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy i organizacji pozarządowych, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, pracownicy żłobka miejskiego, rodzice dzieci ze żłobka miejskiego, innych placówek szkolnych i przedszkolnych w tym także dzieci i młodzież z legionowskich szkół i przedszkoli. Głównym celem programu jest nauka czynności ratunkowych polegających na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwiększenie świadomości w tej kwestii.

Z dużą ciekawością słuchałem wykładu o udzielaniu pierwszej pomocy i działaniu defibrylatora. Bardzo pozytywnie oceniam to szkolenie. Pamiętajmy, że oprócz wezwania karetki, uciskania klatki piersiowej, czy oddechów możemy wykorzystać AED. Urządzenia te są dostępne w publicznych miejscach i naprawdę warto z nich korzystać, gdy wymaga tego sytuacja. Ich działanie jest intuicyjne, zostały tak skonstruowane, by mógł użyć ich człowiek bez przeszkolenia medycznego – mówi radny Sławomir Traczyk.