Zapraszamy mieszkańców gminy Nieporęt na debatę społeczną. Debata odbędzie się 27października 2021 roku w godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nieporęcie plac Wolności 1.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców gminy Nieporęt do aktywnego udziału w debacie poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy, która odbędzie się 27 października 2021 roku w godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nieporęcie plac Wolności 1.

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, bezpieczeństwo seniorów, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.