Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Podpis elektroniczny w branży nieruchomości - co warto wiedzieć?

Postępująca cyfryzacja w dobie pandemii sprawiła, że podpis elektroniczny cieszy się coraz większą popularnością. Dotyczy to także branży nieruchomości. Co warto wiedzieć o tej formie podpisywania dokumentów?

Podpis elektroniczny to forma potwierdzenia działań online, która jest dostępna od 20 lat. Zazwyczaj stosuje się ją przy załatwianiu spraw urzędowych lub bankowych. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do rozpowszechnienia cyfrowego podpisu również w innych branżach. Jedną z nich jest branża nieruchomości, w której podpis elektroniczny umożliwia zdalne sfinalizowanie transakcji sprzedaży oraz przeniesienia praw własności do nieruchomości. Jest to metoda, z której wyjątkowo chętnie korzystają deweloperzy w Legionowie, wychodząc w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Podpis elektroniczny - co to jest?

Zadaniem podpisu elektronicznego jest potwierdzenie naszej tożsamości oraz możliwość formalnego sygnowania działań online. Wszystkie możliwe formy identyfikacji elektronicznej opierają się o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej eIDAS. W zależności od stopnia bezpieczeństwa wyróżniamy trzy rodzaje podpisów elektronicznych:

  • Podpis elektroniczny - skan podpisu lub podpis w formie elektronicznej złożony pod dokumentem. Deklaruje tożsamość podpisującego i ma skutki formy dokumentowej.
  • Zaawansowany podpis elektroniczny - system podpisu cyfrowego związany z konkretnym dokumentem oraz stroną podpisującą. Najczęściej stosowany przez banki.
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny - zaawansowana metoda weryfikacji tożsamości i autoryzacji, opierająca się na cyfrowym kluczu zapisanym na karcie kryptograficznej. Jest to forma podpisu, która zastępuje podpis własnoręczny.

Podpis elektroniczny w branży nieruchomości

Typem podpisu cyfrowego stosowanego w branży nieruchomości jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Zastępuje on podpis złożony własnoręcznie pod dokumentem. Może więc być stosowany przy podpisywaniu umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej oraz podczas przenoszenia praw własności u notariusza. Podpis elektroniczny zyskał na popularności zwłaszcza w dobie pandemii oraz obowiązujących restrykcji. Jest to również sposób na zaoszczędzenie czasu dla obu stron sygnatariuszy, a cyfrowa forma zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i legalność transakcji.

Co ciekawe, zgodnie z prawem umowa może mieć również formę mieszaną, w której jedna ze stron podpisuje się tradycyjnie na papierze, a druga podpisem elektronicznym. Przepisy umożliwiają również możliwość jednego podpisu, jeśli umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Kwalifikowany podpis elektroniczny można również zaszyć w formie pliku PDF w systemie informatycznym, dzięki czemu dodatkowo zabezpiecza dokument przed dostępem osób z zewnątrz. Jest to bezpieczna i wygodna forma zawarcia umowy, która prawdopodobnie z czasem stanie się jeszcze bardziej powszechna.

Materiał przygotowany przez RynekPierwotny.pl