Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

Stowarzyszenie „Nadzieja” zajmuje się problematyką osób zaginionych, szczególnie dotyczących zaginięcia dziecka. Od 2017 roku ściśle współpracują z Komendą Główną Policji w zakresie profilaktyki zaginięć oraz prowadzeniu bezpośrednich działań poszukiwawczych.

W obecnym czasie epidemii gdy część osób wykonuje pracę zdalną, a dzieci uczą się w domach, dochodzi do częstszych niż zwykle eskalacji konfliktów rodzinnych. W takiej sytuacji młodzież może podejmować decyzje o ucieczkach z domu, a skutki takiej decyzji mogą być różne. W takiej sytuacji pomocny może być kontakt ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, która uruchamia numer interwencyjny 600 100 260 – LINIA NADZIEI jest to projekt współfinansowany przez MSWIA.

Jest to linia bezpłatna, całodobowa skierowana dla:

1. rodziców, prawnych opiekunów, członków rodzin – którzy mogą zgłosić zaginięcie dziecka oraz otrzymać pomoc w sytuacji zaginięcia lub ucieczki dziecka,

2. dzieci i młodzieży, które potrzebują wsparcia,

3. każdy człowiek, który posiada informacje o zaginionym.

Pomocy oraz wsparcia udzielają kwalifikowani specjaliści tj. psycholog, ratownik medyczny, czy prawnik.

Nigdy nie trać nadziei !!!

Więcej informacji na stronie https://www.linianadziei.pl/o-nas/ lub  https://www.facebook.com/linianadziei/

Aplikacja LINIA NADZIEI powstała w ramach projektu "Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci w roku 2020". Jest to bezpłatna aplikacja, która wspomaga działania prowadzone w sytuacji zaginięcia dzieci lub młodzieży. Za pośrednictwem aplikacji użytkownicy informowani są na bieżąco m in. o efektach prowadzonych poszukiwań. Dodatkowo za pośrednictwem aplikacji można uzyskać informacje dotyczące postępowania w przypadku odnalezienia osoby zaginionej, w tym także podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Czytaj więcej: https://www.linianadziei.pl/aplikacja-mobilna/