Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Legionowo

41-latek najbliższe miesiące spędzi w celi zakładu karnego. Sąd wydał nakaz doprowadzenia mężczyzny do jednostki penitencjarnej za przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Po interwencji Policji mężczyzna trafił do aresztu.

Policjanci z Serocka zatrzymali 41-latka poszukiwanego na postawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Kozienicach. Mężczyzna zgodnie z dyspozycją sądu trafił do aresztu, gdzie odbędzie roczna kare pozbawienia wolności za przestępstwo nie alimentacji.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Jeżeli sprawca czynu określonego jak wyżej naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

podkom. Justyna Stopińska